הזמנת משחק

משחק שנקבע בטווח של פחות מ4 שעות לפני המועד ו/או לשעה מאוחרת מ00:00 - במקרים אלו יש לוודא טלפונית שההזמנה התקבלה וניתן לקיים את המשחק